UNF Matematik Camp 2022Koordinator

Hjalte Düsterdich Vejbæk

hdv@unf.dk

Co-koordinator

Hans Harck Tønning

hht@unf.dk

Fagligt ansvarlig

Erik Søndergård Gimsing

esg@unf.dk

Social ansvarlig

Kristian Riisgaard Jensen

krij@unf.dk

Praktisk ansvarlig

Michael Birkerod Hansen

mbha@unf.dk