UNF Matematik Camp 2017

Matematisk uge i sommerferien med fuld power på faglighed og sammenhold

Talteori

Vi vil starte med at snakke om de helt basale ting indenfor talteorien, som vi allerede lærte om i starten af folkeskolen: heriblandt delelighed, primtal og divisorer. Vi vil dog gå lidt dybere med dem, og bevise mange fundamentale men vigtige sætninger. Herfra vil vi bevæge os videre mod aritmetiske funktioner (også kaldet talteoretiske funktioner), perfekte tal og specielle typer af primtal, og på denne rejse vil vi komme frem til nogle måske uventede sammenhænge. Til sidst vil vi komme lidt ind på Riemanns zetafunktion, som har interesseret forskere verden over, og hvilken rolle denne "simple" funktion spiller i det store hele. Teorien om Riemanns zetafunktion er dog bestemt ikke simpel, og vi vil klart kunne se samspillet mellem talteorien og andre grene af matematikken.