UNF Matematik Camp 2017

Matematisk uge i sommerferien med fuld power på faglighed og sammenhold

Kryptologi

Kryptologi, af græsk "læren om hemmeligheder", handler om at kunne opbevare og dele hemmeligheder, uden at afsløre dem. Det findes der mangle forskellige metoder til - vi vil se at ikke alle er lige sikre.

Vi mennesker har altid haft hemmeligheder at holde på - og forsøgt at få andres hemmeligheder at vide. En af de tidligeste krypteringssystem blev brugt af Julius Cæsar tilbage før vores tidsregning. Det kan få store konsekvenser, hvis man ikke kan holde på hemmeligheder. Både på personligt plan, men også i det store billede. Da de allierede brød Enigma - tyskerenes krypteringssystem, påvirkede det krigens gang markant.

Vi vil komme til at arbejde med flere forskellige konkrete algoritmer. Samtidig vil vi også lære forskellige teknikker til at bryde krypteringssystem er. I forsøget på at bryde dem, kommer vi til at forstå deres styrker og svagheder. Vi skal blandt andet arbejde med en algoritme, som er blevet godkendt af NSA til TOP SECRET information. I en helt anden boldgade, skal vi også arbejde med princippet public-key, som ligger til grund for internettets sikkerhed, herunder NemID.

Kryptologiforløbet er et af to valgfag.